കുട്ടികള്‍ മണ്ണ്തിന്ന സംഭവം പരസ്യമാക്കിയ ശിശുക്ഷേമസമിതി സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ചു;രാജി സിപിഐഎമ്മിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം

സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമസമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പദവി രാജിവെച്ച് എസ് പി ദീപക്. കൈതമുക്കില്‍ കുട്ടികള്‍ വിശപ്പു സഹിക്കാനാകാതെ മണ്ണ് വാരിതിന്നുവെന്ന

കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവം; ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കെതിരെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍

കൈതമുക്കില്‍ അമ്മ നാലു കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സംഭവത്തില്‍ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ആരോപണത്തെ തള്ളി ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍