ഭൂമിയുടെ കരം സ്വീകരിച്ചില്ല:കടകംപള്ളി ഭൂമിതട്ടിപ്പിന് ഇരയായവര്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു

ഭൂമിയുടെ കരം സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നു കടകംപള്ളി ഭൂമിതട്ടിപ്പിന് ഇരയായവര്‍ പ്രദേശത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. കേസ് നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍