കടകംപള്ളിയിലെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് പ്രദേശത്തെ റീസര്‍വേ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കകം

കടകംപള്ളിയിലെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് പ്രദേശത്തെ റീസര്‍വേ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കകം നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍ അറിയിച്ചു.ഭൂമി തട്ടിപ്പിനിരയായവരുമായി ജില്ലാ