ആചാര സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിച്ചു; ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന് ശ്രീഭൂതനാഥ പുരസ്കാരം

മകയിരംതിരുനാൾ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങളായി നൽകിവരുന്ന പുരസ്കാരമാണിതെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു....