സംസ്ഥാന ബിജെപിയിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം അതിരൂക്ഷം: മധ്യമേഖലാ നേതൃയോഗത്തിൽ നിന്നും എഎൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വിട്ടുനിന്നു, തെക്കൻമേഖലാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും മതിയെന്ന്‌ കെ സുരേന്ദ്രൻ

ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കേണ്ട മധ്യമേഖലാ നേതൃയോഗമാണ്‌ കോട്ടയത്ത് ചേർന്നത്...