ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് 93-ാം പിറന്നാള്‍

ഗൗരിയമ്മയുടെ 93-ാം പിറന്നാള്‍ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. മിഥുനമാസത്തിലെ തിരുവോണനക്ഷത്രത്തിലാണ് ഗൗരിയമ്മ ജനിച്ചത്. രാവിലെ 10.30-ന് ഗൗരിയമ്മയുടെ ചാത്തനാട് കളത്തിപ്പറമ്പ് വീട്ടില്‍