ചാലക്കുടിയിലായിരുന്നു മത്സരിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ താന്‍ ജയിച്ചേനെയെന്ന് കെ.പി. ധനപാലന്‍

ചാലക്കുടിയിലായിരുന്നുതാന്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ താന്‍ ജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.പി. ധനപാലന്‍. എന്നാല്‍ തൃശൂരിലെ തേല്‍വിയില്‍ ആരോടും പരാതിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചാലക്കുടി, തൃശൂര്‍

ചാലക്കുടിയില്‍ നിന്നും തന്നെ മാറ്റരുതെന്ന് കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞിട്ടും പാര്‍ട്ടി കേട്ടില്ലെന്ന് കെ.പി. ധനപാലന്‍

ചാലക്കുടി സീറ്റ് പി.സി. ചാക്കോയ്ക്കു വേണ്ടി മാറാന്‍ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ബന്ധിച്ചുവെന്നും ചാലക്കുടിയില്‍ നിന്നു തന്നെ മാറ്റരുതെന്ന് കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞിട്ടും പാര്‍ട്ടി