കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയേയും പ്രേംനാഥിനെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത പുറത്താക്കി

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത (ഡെമോക്രാറ്റിക്) സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടിയേയും എം.കെ. പ്രേംനാഥിനെയും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കി. പാര്‍ട്ടി

കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. കുറച്ചു കാലമായി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വവുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.