സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് മണി ശ്രമിച്ചത് : ആര്‍എംപി

ഒഞ്ചിയത്തു നടന്ന അക്രമങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം എം.എം. മണിയുടെ പ്രസ്താവന സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് റവല്യൂഷണറി

Page 2 of 2 1 2