കെ.കെ നായര് അനുസ്മരണം 2014 ഫെബ്രുവരി 7 വെള്ളി ,വൈകിട്ട് 5 ന്

പത്തനംതിട്ട:- പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പിയും മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് നിയമസഭാംഗവുമായിരുന്ന കെ.കെ നായരുടെ പ്രഥമ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 7 നു