മുതിർന്ന മാധ്യപ്രവർത്തകൻ കെ ജെ സിംഗും മാതാവും വീട്ടിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയിൽ

മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ ജെ സിംഗിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 92 വയസ്സുള്ള മാതാവിനേയും പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിലുള്ള സ്വവസതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊലപാതകമാണെന്ന്