തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി; പിണറായി- കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കൂടിക്കാഴ്ചയെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആരേയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു- പിണറായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നലെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്...

മൂന്നാം മുന്നണി നീക്കവുമായി കെ സി ആർ: പിണറായി, സ്റ്റാലിൻ, കുമാരസ്വാമി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച

ഈ മാസം 13-ന് ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ സ്റ്റാലിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്