എമേര്‍ജിംഗ് കേരള; വിവാഹത്തിനു മുമ്പുള്ള പെണ്ണുകാണല്‍: മന്ത്രി ബാബു

ഇപ്പോഴുയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്ന എമേര്‍ജിംഗ് കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി കെ.ബാബു. എമേര്‍ജിംഗ് കേരള പ്രഥമിക ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോള്‍. ഇനി എത്രയോ

ലീഗിന്റെ അഞ്ചാംമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.ബാബു

ലീഗിന്റെ  അഞ്ചാം മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് കെ.ബാബു. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്  അഞ്ചാം മന്ത്രിയെ  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും  എന്നാല്‍ അഞ്ചാംമന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന്  പറഞ്ഞവര്‍ നല്ലഫോര്‍മുലകള്‍

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ.ബാബു

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രായലത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ.ബാബു. കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അനുമതി

Page 3 of 3 1 2 3