യത്തീംഖാനകളുടെ ബാലനീതി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍; സമസ്തയുടെ ഹര്‍ജി പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രിംകോടതി

യത്തീംഖാനകള്‍ ബാലനീതി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച സമസ്തയുടെ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ സുപ്രിംകോടതിയുടെ തീരുമാനം