ജസ്റ്റിസ് കർണ്ണൻ നേപ്പാളിലേയ്ക്കോ ബംഗ്ലാദേശിലേയ്ക്കോ കടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നു സഹായി

കോടതിയലക്ഷ്യത്തിനു സുപ്രീം കോടതി ആറുമാസത്തെ തടവിനു ശിക്ഷിച്ച കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കർണ്ണൻ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വിദേശത്തേയ്ക്ക് കടന്നതായി