ജോയ്എബ്രഹാം രാജ്യസഭാസ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായേക്കും

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മുന്‍ എം.എല്‍.എ ജോയ് എബ്രഹാം മല്‍സരിച്ചേക്കും. ഇന്നു ചേരുന്ന സ്റ്റിയറിങ് കമ്മറ്റി യോഗത്തിനു