ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെയും സുഹൃത്തിനെയും സനിറ്റൈസര്‍ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; 3 പേർ പിടിയില്‍

സനിറ്റൈസര്‍ ഒഴിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെയും സുഹൃത്തിനെയും തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; മൂന്നുപേർ പിടിയില്‍