ജോക്കര്‍ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മികച്ച അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാതിരുന്നത് നന്നായി; നിഷാന്ത് സാഗര്‍ പറയുന്നു

തിയേറ്ററില്‍ എത്തിയ ജോക്കര്‍ മികച്ച വിജയമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തനിക്ക് നല്ല അവസരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നിഷാന്ത്