മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡാ​മി​ന്‍റെ ശി​ല്പി ജോ​ണ്‍ പെ​ന്നി​ക്വി​ക്കി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നമായ ജനുവരി 15 പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു തമിഴ്നാട്

മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡാ​മി​ന്‍റെ ശി​ല്പി ജോ​ണ്‍ പെ​ന്നി​ക്വി​ക്കി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മായ ജനുവരി 15ന് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു തമിഴ്നാട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച