വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് മോഷണംപോയി

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് മോഷണം പോയി. മധ്യ ഇറ്റലിയിലെ അബ്രൂസോ പര്‍വത പ്രദേശത്തെ ചാപ്പലില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ