ബിനാലെയ്ക്കു ജോണ്‍ ഏബ്രഹാമിന്റെ സഹായം

കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ വിജയത്തിനു താനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്നും ബിനാലെ നടത്തിപ്പിനായി പത്തുലക്ഷം രൂപ താന്‍ നല്കുന്നതായും ബോളിവുഡ് താരം ജോണ്‍ ഏബ്രഹാം