പാര്‍ട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുയും ഒടുവില്‍ വ്യാജബിരുദ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്ത ഡെല്‍ഹി മുന്‍ നിയമമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര തോമറിനു യാതൊരുവിധ നിയമസഹായവും നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടി

പാര്‍ട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുയും ഒടുവില്‍ വ്യാജബിരുദ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലാകുകയും ചെയ്ത ഡെല്‍ഹി മുന്‍ നിയമമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര തോമറിനു യാതൊരുവിധ നിയമസഹായവും നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന്