സിപിഎം നേതാവ് ജിനിൽ മാത്യുവിന് അഭിമാനിക്കാം: ആ കുട്ടി വിഷപ്പാമ്പിൻ്റെ കടിയേയും കോവിഡിനെയും അതിജീവിച്ച് വീട്ടിലെത്തി

സിപിഎം നേതാവും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ജിനിൽ മാത്യു ആണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ചികിത്സയ്ക്കിടെ കുട്ടിക്കു നടത്തിയ സ്രവപരിശോധനയിൽ കോവിഡും സ്ഥിരീകരിച്ചു...