ജിനാ ഹികാകയെ ജനകീയ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ഭുവനേശ്വർ:ഒഡിഷയിൽ മാവോവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ബി.ജെ.ഡി എം.എൽ.എ ജിന ഹികാകയെ ഏപ്രിൽ 25ന് ജനകീയ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.ഇദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചുവെന്ന് വാർത്ത പരക്കുന്ന