ക്രിസ്ത്യാനിയായ അമ്മക്കും ഹിന്ദുവായ അച്ഛനും പിറന്നവൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റു മുതലുള്ള ഒരു രേഖകളിലും ഞങ്ങൾ ജാതിയും മതവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല: മകളുടെപിറവി അറിയിച്ച് യുവാവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും മാനവികതയ്ക്കും സ്ത്രീസമത്വത്തിനും കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരർത്ഥകമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ മതാചാരങ്ങളുടെ വിലക്കില്ലാതെ അവൾ യുക്തിയിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായ്