ഇ ശ്രീധരന്‍ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കാന്‍ മാത്രം അര്‍ഹതയുള്ള മഹാ പ്രതിഭ: എപി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

നമ്മുടെ നാട്ടില് തങ്ങന്മാരെ കണ്ടാല്‍ കൈ പിടിച്ച് മുത്തുന്നില്ലേ, അതുപോലെ കണ്ടാല്‍ മതി ഇതിനെമെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.