എംഎല്‍എയുടെ മോചനത്തിനു മധ്യസ്ഥരെ വേണെ്ടന്നു മാവോയിസ്റ്റുകള്‍

ബിജെഡി എംഎല്‍എ ജീന ഹിക്കക്കയുടെ മോചനത്തിനു മധ്യസ്ഥരുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക്. ശ്രീകാകുളം-കോരാപുട് ഡിവിഷനിലെ