ചൈനയുടെ പിന്നാലെ യൂറോപ്പിലും കൊറോണ വൈറസിന് ജനിതകമാറ്റം; ഇപ്പോള്‍ മനുഷ്യരില്‍ ബാധിക്കുന്നത് പുതിയ രൂപം

മനുഷ്യരിലുള്ള കോശങ്ങളില്‍ പെട്ടന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനും രോധബാധ വ്യാപിപ്പിക്കാനും വൈറസിന് അനായാസം സാധിക്കും.