സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി ജയാ ബച്ചന്റെ അപൂര്‍വ ചിത്രം; ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ച് ബിഗ് ബി

സ്വാമി വിവേകാനാന്ദനായാണ് ജയാ ബച്ചന്റെ ചിത്രം. ബംഗാളി ചിത്രമായ ദഗ്തര്‍ ബാബുവിലേതാണ് ഈ ചിത്രം. ചിത്രത്തില്‍ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി വേഷമിട്ടത്