മത ചിന്തകള്‍ക്കും മുകളില്‍ സോപാന സംഗീതവും ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരനായി ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി

കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി ഭവാനീശ്വര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശീവേലിക്കും നടയടച്ചുതുറക്കലിനും മുഴങ്ങികേള്‍ക്കുന്ന സ്വാപാന സംഗീതം ഒരു ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസിയുടേതാണ്. ജൗഷല്‍ ബാബു എന്ന