12 ലക്ഷത്തിന്റെ മുന്നാം മാറിടം

ഫ്‌ലോറിഡ സ്വദേശിയായ ജാസ്മിന്‍ ട്രീഡെവിളാണ് 12 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി മുന്നാം മാറിടം പിടിപ്പിച്ചത്. റിയാലിറ്റി ടെലിവിഷന്‍ താരമാകാനായാണ് ഇവര്‍