ഗുവാഹത്തി ഐഐടിയില്‍ ജാപ്പനീസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ മുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. സുഹൃത്തുകള്‍ വാതിലില്‍ മുട്ടിവിളിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. ഇതോടെ