ജപ്പാനിൽ സമുദ്രത്തിനടിയില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്; ആണവ വൈദ്യുത നിലയത്തിലെ റിയാട്കറുകള്‍ അടച്ചു

തീരപ്രദേശങ്ങളായ യമഗാട്ട, നിഗാട്ട, ഇഷികാവ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളില്‍ സുനാമിയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.