മുപ്പതിന്റെ നിറവില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്

ഇന്റര്‍നെറ്റില്ലാതൊരു ലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദൂര ചിന്തകളില്‍പ്പോലുമില്ല. ഇ-മെയിലും ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും സെര്‍ച്ചിങ്ങും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ലോകം ഒരിക്കലും