അധികം താമസിയാതെ ജനഗണമനയ്ക്കു പകരം വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രഫസറും ചരിത്രകാരനുമാനുമായ ടാനിക സര്‍ക്കാര്‍

‘ജനഗണമന’ യ്ക്ക് ദേശീയഗാനമെന്ന പദവി നഷ്ടമാകുമെന്ന് ടാനിക സര്‍ക്കാര്‍. വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യാക്കാര്‍ നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുള്ള ‘ജനഗണമന’ യ്ക്ക് പകരം വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമായി