വീണ്ടും പേരു മാറ്റവുമായി ബിജെപി; ജമ്മുവിലെ സിറ്റി ചൗക്ക് ഇനിമുതല്‍ ഭാരത് മാതാ ചൗക്ക്

ചരിത്ര നഗരങ്ങളുടെ പേരുമാറ്റം ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ പതിവാണ്. അലഹബാദിനും ആഗ്രയ്ക്കും ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് പുതിയ പേരുമാറ്റം. ജമ്മുവിലെ