ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി’ ജമ്മു ആന്റ് കശ്മീര്‍ അപ്‌നി പാര്‍ട്ടി’; ലക്ഷ്യം നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് പരിഹാരം

ജമ്മു: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്‍ പിഡിപി നേതാവ് സെയ്ദ് അല്‍ത്താഫ് ബുഖാരിയാണ്