ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങള്‍ തേടി ഏകനായി ജയിംസ് കാമറൂണ്‍

പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഭൂമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ അവതാറിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഹോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ ജയിംസ് കാമറൂണ്‍ തന്റെ സാഹസിക