സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിനു പിന്നിൽ ‘ആനിക്കാട് ബ്രദേഴ്സ്’: അന്വേഷണം കൂടുതൽപേരിലേക്ക്

അന്വേഷണഘട്ടത്തിൽ ആനിക്കാട് ബ്രദേഴ്സാണു റബിൻസിനെയും ജലാലിനെയും വിദേശത്തേക്കു കടക്കാൻ സഹായിച്ചത്. വിദേശത്തേക്കു കടന്നതിനാൽ ഇരുവരും കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു...