ജലസത്യാഗ്രികളെ പോലീസ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നു

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദിരസാഗര്‍ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി അണക്കെട്ട് പ്രദേശമായ ഹാര്‍ദ്ദയില്‍ ജലസത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നവരെ പോലീസ്