കോഴിക്കോട്ട് മേളയിലെ ആകാശതൊട്ടിലില്‍ നിന്ന് വീണു യുവാവ് മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് മടപ്പള്ളി അറക്കല്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പൂരമഹോത്സവത്തിനിടയില്‍ പൂരമേളയിലെ ആകാശ തൊട്ടിലില്‍ നിന്ന് വീണു യുവാവ് മരിച്ചു. മടപ്പള്ളി പുതുശേരി