പാകിസ്ഥാനിലെ പൗരാണിക ജൈന ക്ഷേത്രം സര്‍ക്കാര്‍ ഇടിച്ചുനിരത്തി

ലാഹോറിലുള്ള പൗരാണിക ജൈന ക്ഷേത്രം സര്‍ക്കാര്‍ ഇടിച്ചുനിരത്തി. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയില്‍ പാകിസ്താനില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ