കൊറോണ ഭേദമായ വയോധിക മതാചാരപ്രകാരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

വയോധിക മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസം വരെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദേവാസിലുള്ള ജൈന തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പുഷ്പഗിരി സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇവർ