തടവുകാര്‍ക്ക് ഇനി മുതൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം

ജയിലിലെ ഗോതമ്പുണ്ട മറഞ്ഞിട്ട് കാലങ്ങളായെങ്കിലും തടവുകാര്‍ക്ക് അത്രമെച്ചമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആഹാരം. പക്ഷേ ആ വിഷമം മാറാന്‍ പോകുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ