ഭാഷാപോഷിണിയിലെ അഭിമുഖത്തിൽപ്പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിച്ചു; ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ

ഭാഷാപോഷിണി മാസികയിൽ വന്ന തന്റെ അഭിമുഖത്തിൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനൽ വളച്ചൊടിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എം എൽ