ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ‘ഹലാല്‍ മാംസം’ നിര്‍ബന്ധമാക്കി ബിസിസിഐ

എന്നാൽ ഹലാല്‍ ആയാല്‍പ്പോലും താരങ്ങള്‍ക്ക് പന്നിയിറച്ചിയും ബീഫും കഴിക്കുന്നതിനു വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്