`അപകടത്തിനു കാരണം ടേബിൾ ടോപ് റൺവേയല്ല´: അപകട സാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ജേക്കബ് കെ ഫിലിപ്പ്

വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടശേഷം അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഗൗരവവും കൂട്ടാൻ റൺവേയുടെ അറ്റത്തുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശം ഇടയാക്കി എന്നത് തീർച്ചയായും വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ