ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തില്‍ പങ്കാളിയായി ജാക്‌സണും

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും എയര്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ കൊച്ചിയില്‍ പറന്നെത്തിയ ഹൃദയം കൊച്ചി നേവല്‍ മബസില്‍ നിന്നും നഗരഹൃദയത്തിലൂടെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റ്‌ലില്‍ എത്തിയത്