അനാഥാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തുമെന്ന് ജസ്റ്റീസ് ജെ.ബി. കോശി

ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്നു കുട്ടികളെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ അനാഥാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ജസ്റ്റീസ്