എയര്‍ലിംഗസും ഇത്തിഹാദും കൈകോര്‍ക്കുന്നു

യൂറോപ്പില്‍ വിമാനയാത്ര സുഗമമാക്കാന്‍ ഇത്തിഹാദ് എയര്‍വേയ്‌സും എയര്‍ലിംഗസും കൈകോര്‍ക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ്‌ഷെയറിംഗ് എഗ്രിമെന്റില്‍ ഇരു വിമാനകമ്പനികളും ഒപ്പിട്ടു. സെപ്റ്റംബര്‍